|
 บริษัท แอล เอ ดิสเพลยซ์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้นำด้านการจัดทำบูธ , อุปกรณ์ดิสเพลยซ์ สำเร็จรูปที่ สะดวก ในการเก็บพกพา หรือ จัดบูธตามสถานที่ต่างๆ อีก ทั้งบริษัทยังบริการ เกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟฟิคดีไซน์ ออกแบบเว็ปไซด์ ,ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์, จัด พิมพ์ภาพ - ขนาดใหญ่ ด้านเครื่องอิงค์เจ็ททั้งภายในและภายนอก ที่ทันสมัย รวมไปถึงการ จัดตกแต่งร้านค้า ทำชั้นวางสินค้าการออกแบบ บรรจุภัณท์ ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ


บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2003 โดยมีผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์สูงจากแวดวง ธุรกิจ ทางด้านสื่อโฆษณา วงการดิส- เพลยซ์ วงการงานพิมพ์ งานป้าย งานออกแบบ ชนิด ต่างๆ มาร่วมงานโดยได้รับการยอมรับ จากลูกค้าอย่าง กว้างขวาง ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เริ่ม ทำการขยายงานให้รองรับความต้อง การของลูกค้า ไม่ว่าจะเรื่องของการบริการ การรับ ประกันสิน ค้าอีกทั้งรวมไปถึงการออกแบบสินค้า พรีเมี่ยมต่างๆที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย ใการขยายงานข้างหน้าของบริษัทได้มีการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ ในการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก


ในการขยายงานข้างหน้าของบริษัทได้มีการร่วมทุนกับบริษัท ต่างชาติในการพัฒนา
สินค้าเพื่อการส่งออก โดยปัจจุบัน นี้ได้ มีการส่งออกไปยังประเทศแถบตะวันออกกลาง และจะเปิด- ตลาดยุโรปเพิ่มขึ้นในอีกเร็วๆ นี้


L.A. Displays Group Co., Ltd. is the leading provider for widest range of top quality exhibit solutions, including custom trade show exhibits, custom modular displays, portable booths and pop up display. We also offer services in graphic design,Web Design and E-commerce Solutions, large format inkjet print with modern high-quality inkjet printers,interior design as well as product display. Our services include product design and packaging as well.


L.A. Displays Group Co., Ltd.was established in 2003 with experienced team specialized in advertising, display solutions, printing, and design. With our specialized team, we are recognized as an industry leader with high satisfaction from customers. Currently, we are expanding our business to fulfill the customers, needs especially in servicing, product guarantee as well as premium product design which is now becoming very popular with our modern design.


With the expansion,L.A. Displays Group has partners from different countries to further develop our products for export. We are currently exporting our products to the Middle East, and the market expansion in Europe is to be coming soon.

ป้าย ป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล อุปกรณ์บูธ เว็บไซต์ รับออกแบบ พิมพ์ภาพ productพิมพ์ภาพ