|

วิธีอัพโหลดไฟล์ มาหา L.A.Displays Group Co., Ltd. วิธีที่ 1


1. ดับเบิล คลิก ที่ My Computer


2.พิมพ์ ftp://122.155.190.56 แล้ว กด Enter


3. พิมพ์ user name และ passwourd
3.1 User Name : laupload@displaythai.com
3.1 Password : *********** (พนักงานหรือ sale จะเป็นคนบอกให้ครับ)


4. คลิกขวา เลือก New --> Follder
เพื่อสร้างโฟร์เดอร์ ให้พิมพ์ชื่อหรือบริษัท ตามด้วยวันที่ ดังภาพ แล้ว ดับเบิลคลิก โฟร์เดอร์ที่เราสร้าง


5. หลังจากดับเบิลคลิก เข้าไปที่โฟร์เดอร์ทีเ่ราสร้าง


6. หลังจากนั้น ก็ Copy ไฟล์งานของเรา แล้ว Paste เข้าไปยัง ftp ของทางเรา


7. ไฟล์กำลัง Upload


8. อัพโหลด เสร็จ ไฟล์ก็จะเข้ามาอยู่ที่ ftp ทางเรา

ขอบคุณที่ใช่บริการครับ

ป้าย ป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล อุปกรณ์บูธ เว็บไซต์ รับออกแบบ พิมพ์ภาพ productพิมพ์ภาพ