|


วิธีอัพโหลดไฟล์ มาหา L.A.Displays Group Co., Ltd. วิธีที่ 2

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Portable.CuteFTP.Pro.8.0


1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Portable.CuteFTP.Pro.8.0 ไปเก็บไว้ที่เครื่อง2. เปิดโปรแกรม Portable.CuteFTP.Pro.8.0 ดังภาพ3.ทำตามขั้นตอน ดังภาพ4.ใส่ข้อมูลดังภาพ
พิมพ์ user name และ passwourd

4.1 Host Address : 122.155.190.56
4.2 User Name : laupload@displaythai.com
4.3 Password : *********** (พนักงานหรือ sale จะเป็นคนบอกให้ครับ)5. ฝังซ้ายจะเป็น เครื่องของท่านเอง ส่วนฝั่งขวา จะเป็นเครื่องเซิฟเวอร์ LA Displays Group Co., Ltd.


ขอบคุณที่ใช่บริการครับ

ป้าย ป้ายโฆษณา ป้ายไวนิล อุปกรณ์บูธ เว็บไซต์ รับออกแบบ พิมพ์ภาพ productพิมพ์ภาพ